آموزش تعمیرات برد(جلسه5)

به نام خدا جلسه پنجم : مقاومت هاي سیمی از پیچاندن سیم هاي مقاومت دار طویل به دور یک هسته ، مقاومت سیمی ساخته می شود . معمولا یک روپوشسرامیکی یا پلاستیکی بر روي سیم هاي پیچیده شده بر روي هسته می کشند تا سیم ها آسیب نبینند . ساختمان داخلیمقاومت هاي سیمی در شکل

آموزش تعمیرات برد (جلسه4)

به نام خدا جلسه چهارم : سلام بچه ها مطلب امروز راجب پتانسیومتر و رئوستاست (Potentiometer) : پتانسیومتر پتانسیومتر از یک المان مقاومتی دوار که درون محفظه اي قرار گرفته ، تشکیل شده است . این المان مقاومتی ممکن است به صورت سیمی ، لایه اي و یا کربنی باشد . دو ترمینال ( منظور

آموزش تعمیرات برد(جلسه3)

 به نام خدا جلسه سوم : نکات طلایی تعمیر برد (مقاومت) سوال : مقاومتی روي برد دارم که کلا سوخته و رنگ هاش مشخص نیست چگونه می توان مقدار اهم آن را مشخص کردیا براي جایگزینی آن چکار باید بکنم ؟ جلسه پیش دو مورد گفته شد و این جلسه نکات و روش هاي تکمیلی

آموزش تعمیرات برد (جلسه2)

به نام خدا جلسه دوم : مقاومت بچه ها مقاومت هاي الکتریکی انواع مختلفی داره که روي بردهاي الکتریکی استفاده میشند . به طور کلی مقاومت ها ازنظر میزان اهم به دو دسته ثابت و تابع تقسیم میشند . مقاومت هاي ثابت مقاومت هایی هستند که مقدار اهمشون همیشه ثابته و مقاومت هاي تابع مقاومت