آموزش تعمیرات برد (جلسه2)

به نام خدا جلسه دوم : مقاومت بچه ها مقاومت هاي الکتریکی انواع مختلفی داره که روي بردهاي الکتریکی استفاده میشند . به طور کلی مقاومت ها ازنظر میزان اهم به دو دسته ثابت و تابع تقسیم میشند . مقاومت هاي ثابت مقاومت هایی هستند که مقدار اهمشون همیشه ثابته و مقاومت هاي تابع مقاومت

آموزش تعمیرات برد(جلسه1)

به نام خدا جلسه اول : ببنید بچه ها . یک دستگاه پزشکی یا هر وسیله الکترونیکی از یه سري قطعات الکترونیکی تشکیل شده  . این قطعات رویه یه صفحه به اسم صفحه بردسوار شده که همتون حتما دیدید . یک صفحه سبز رنگ معمولا . این قطعات الکتریکی به دلایلی یا خراب میشند یا