تعمیر سانتریفیوژ

#سانتریفیوژ آزمایشگاه با علت خرابی عدم چرخش ، جهت تعمیر برای ما آورده شد . سانتریفیوژ عمل چرخش مورد آزمایشی را با یک موتور انجام می دهد . 
دستگاه روشن می شود ولی موتور حرکت نمی کند . پس اولین مورد قابل بررسی ذغال دستگاه است که نیاز به باز کردن دستگاه وجود دارد .

دستگاه را باز میکنیم و متوجه کثیفی شدید داخل دستگاه و خورده شدن ذغال ها می شویم . 

ذغال های دو طرف موتور را که با دایره ، محل قرار گیری آن را نشان داده ایم تعویض میکنیم . و نیز داخل دستگاه را با بلور تمییز میکنیم . 
دستگاه روشن و تحویل شد . 

نکته : ذغال های جدید از نظر سطح مقطع باید دقیقا برابر قبلی باشد و کوچکتر نباشد وگرنه به مرور باعث خراب شدن کل موتور می شود .

5 Comments

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *