آموزش تعمیرات برد (جلسه6)

به نام خدا
جلسه شیشم
مقاومت هاي تابع حرارت:
مقدار اهم این نوع از مقاومت ها تابع حرارت است یعنی در اثر تغییر دمامقدار مقاومت آنها نیز تغییر می کند .به این نوع از مقاومت ها TDR نیز می گویند TDRهمچنین نام دیگراین مقاومت هاترمیستور .(Thermistor)می باشد که به معناي مقاومت حساس نسبت به حرارت است .ترمیستورها در دو نوع ساخته می شوند که این دو نوع
عبارتند از :
الف ) ترمیستور با ضریب حرارتی مثبت( PTC ) :مقدار اهم این نوع از مقاومت ها با افزایش دما ، افزایش می یابد . مقاومت هايPTC را در دماي 25 درجه سانتی گراد بیان می کنند . همچنین علاوه بر این مقدار ، دمایی را که در آن مقاومت PTC مقدار اهم دو برابر میشود ، قید می کنند . به این دما ، دماي سوئیچ می گویند . در شکل هاي زیر تصاویري از دوPTCو علائم اختصاري آن نمایش داده شده است .
 
تست مقاومت حرارتیPTC:
دو سر مولتی متر را که در حالت اهم سنج است به دو پایه مقاومت حرارتی زده،سپس نوك هویه داغ را به پایه آن نزدیک نوده، مقدار اهم باید از صفر دور شود.
روش دوم براي تستptc : اگر مولتی متر را روي تست بیزر (اتصال ) بگزاریم و به دوپایه ptcوصل کنیم باید صداي بوق ممتد بدهد تا سالمی آن تایید گرد .
نکته :اگه ptcروي مدار ترکیده بود (احتمالش خیلی ضعیفه ) و نتونستید به هیچ صورت مقدارش رو پیدا کنید ویکی دیگه جایگزاري کنید.کلا اونو از مدار حذف کنیدمدارتون بازم روشن میشه .یعنی جاش اتصال باز باشه .
سوال : چرا تو روش اول از هویه استفاده کردید ؟
خوب به عملکرد مقاومت بر میگرده دیگه . با افزایش دما مقدار اهم این مقاومت افزایش پیدا میکنه .
سوال : در مورد نکته منظورتون اینه که کلا مقاومت از مدار حذف میشه یا مقاومت رو عوض کنیم ؟
اگه به این نقطه از ناچاري رسیدین . آره کلا از مدار حذفش کنید .
ب ) ترمیستور با ضریب حرارتی منفی:( NTC ) مقدار اهم مقاومت هايNTCبا افزایش دما ، کاهش می یابد . دراینجانیز واژهNTC  به معناي ضریب حرارتی منفی است. در شکل هاي زیر تصویري از یک نمونهNTCو علائم اختصاري  آن نمایش داده شده است .
تست تریستور یا مقاومت حرارتی NTC
دو فیش اهمتر را که روي رنج ضربدر یک است به دو پایه مقاومت حرارتی زده،نوك هویه داغ را به پایه آن نزدیک نموده،عقربه باید به طرف صفر نزدیک شود.
سوال : پس این مقاومت ها فقط اسمشون حرارتیه نه تولید میکنن نه مصرف میکنن حرارتو ؟
دقیقا . اینا محرك عملکردش حرارته . یعنی با حرارت تحریک میشند تا مقدار مقاومتشون رو تو مدار به نسبت همونمیزان حرارت کم یا زیاد کنند .

این عکس ترمیسوتر در برد پاور دستگاه هاست .

اینم چند مدل ترمیستور هستند .
سوال : اون تستntcبا قبلیه فرقی نداشت ؟
نه روش یکیه . ولی اولیه اهمش با حرارت زیاد میشه و دومی اهمش با حرارت کم .
نکته : چون ظاهر بسیار شبیه به خازن عدسی دارن . لطفا اشتباه نگیرید و دقت کنید تا سوتی ندین. 
پایان جلسه شیشم
One Comment

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

47 + = 56