به نام خدا جلسه اول : ببنید بچه ها . یک دستگاه پزشکی یا هر وسیله الکترونیکی از یه سري قطعات الکترونیکی تشکیل شده  . این قطعات رویه یه صفحه به اسم صفحه بردسوار شده که همتون حتما دیدید . یک صفحه سبز رنگ معمولا . این قطعات الکتریکی به دلایلی یا خراب میشند یا