گروه فنی مهندسی آرمد در نظر دارد در این پروژه مهندسی پزشکی به صورت عملی با استفاده از سنسور پالس اکسی متر مداری ارائه کند که نهایتا قابلیت اندازه گیری ضربان قلب به همراه آلارم تاکی کاردی را داشته باشد . قطعه اصلی این پروژه مهندسی پزشکی را ic4026 که یک شمارشگر و درایور سونسگمنت