دسته: قطعه شناسی

#رله

🇮🇷برد بالا برد یک دستگاه ساکشن آمبولانسی که با برق دی سی 12 ولت ماشین و برق باتری های خود دستگاه کار میکنه . قطعه رله که نشون داده شده یک رله دو کنداکت که 8 پایه داره . ساکشن دستگاهی که برای مکش مایعات ناخواسته استفاده میشه . به عنوان مثال هنگام جراحی برای

#ماسفت

در برخورد با هر قطعه ابتدا شماره قطعه رو در اینترنت بزنید و دیتا شیت اون رو دانلود کنید . بعد از دانلود دیتا شیت و مشخص شدن نوع قطعه ، متناسب با اون تست رو شروع کنید . این قطعه که در عکس مشخص شده شماره p55nf06 روش داره که با سرچ در اینترنت

آموزش تعمیرات برد(جلسه9)

به نام خدا جلسه نهم : مقاومت هاي تابع ميدان مغناطيسي در اثر اعمال ميدان مغناطيسي بر اين مقاومت ها ، مقدار اهم آنها به نسبت آن تغيير مي كند . به اين مقاومت هاMDRنيز مي گويند كه اين واژه از حروف اول كلمات عبارتMagnetic Resistor Dependentبه معناي مقاومت تابع ميدان مغناطيسي گرفته شده است

آموزش تعمیرات برد (جلسه8)

به نام خدا جلسه هشتم : مقاومت هاي تابع نورLight Dependent Resistor) LDR):مقدار ،مقاومت تابع نور تابع تغییرات شدت نور تابیده شده بهسطح آن است. مقاومت تابع نور در فضاي تاریک داراي مقاومت خیلی زیاد (در حد مگا اهم ) و در روشنایی داراي مقاومت کم (در حد کیلو یا اهم )است . مقاومت هايLDRرا