دوره های آموزش تعمیرات تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی

به نام خدا 

 

در این صفحه به مرور اطلاعات، دوره های حضوری تدریس شده و دوره های آتی قرار خواهد گرفت .

دوره های جاری :

مشهد آبان و آذر 96

 

دوره های تدریس شده گذشته :  

دوره تخصصی تعمیرات تجهیزات پزشکی – تبریز مهر 96

 

دوره تخصصی تعمیرات تجهیزات پزشکی – تهران شهریور 96