آموزش تعمیرات برد(جلسه9)

به نام خدا
جلسه نهم :
مقاومت هاي تابع ميدان مغناطيسي
در اثر اعمال ميدان مغناطيسي بر اين مقاومت ها ، مقدار اهم آنها به نسبت آن تغيير مي كند . به اين مقاومت هاMDRنيز مي گويند كه اين واژه از حروف اول كلمات عبارتMagnetic Resistor Dependentبه معناي مقاومت تابع ميدان مغناطيسي گرفته شده است . نكته قابل توجه در مورد اين مقاومت ها اين است كه چون در ساخت اين مقاومت ها از نيمه هادي هايي با ضريب حرارتي منفي استفاده شده است بنابراين در صورت افزايش دما ، مقدار اهم اين مقاومت ها كاهش مي يابد .در شكل زيرعلاوه بر علامت اختصاري اين مقاومت ها ، اشكال مختلف از اين مقاومت را مي بينيد .
تست مقاومتMDR:
اين مقاومت درحوزه مغناطيس اهمش بالا مي رود و مي توان در هنگام تست با آهنربا تغييرات اهمش راملاحظه كرد.نوع پيشرفته آن به نامICهال مشهور است . كه در در ضبط صوت هاي قديمي ديده ايم .
به زبان ساده تر : مولتي متر را روي حالت تست مقاومت گذاشته و دو سر آن را به دو پايه مقاومت مي چسبانيم سپس با نزديك كردن آهن ربا به مقاومت بايد ميزان اهم مقاومت تغيير كند كه اين امر صحت آن را نشان مي دهد . در غير اين صورت مقاومت فيل شده و بايد آن را تعويض نماييم .
پايان جلسه نهم
6 Comments

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *