پمپ سرنگ مارک jms مدل sp500 روشن نمی شود . این دستگاه وظیفه تزریق کنترل شده دارو به بدن را بر عهده دارد . پس از بررسی کابل برق و فیوزها اقدام به باز کردن دستگاه میکنیم .   کار را با بررسی بلوک تغذیه شروع میکنیم . tp  های مهم را شناسایی و پس از