یوزر منوال ای سی جی (ECG) مدل cardio7 در این فایل که به زبان فارسی تهیه شده است. راهنمای کاربری دستگاه ECG مارک bionet مدل cardio 7 در 22 صفحه در دسترس است.