به نام خدا  تعمیرات #اتوکلاو_سطلی  دستگاه با این شرح وضعیت که دما و فشار بالا رفته و پس از خاموش شدن دیگر روشن نمی شود برای تعمیرات آورده شده است .  مثل همیشه ابتدا فیوز ها ، کابل برق و دوشاخ را بررسی میکنیم که پس از مطمئن شدن از صحت آنها سراغ برد می