#سرویس_منوال (راهنمای کاربردی تعمیرات تخصصی) #الکتروشوک #لایفپک  مدل 15 تعداد صفحات : 651 زبان : انگلیسی