#سانتریفیوژ خراب شده و روشن نمی شود . سانتریفیوژ نمونه های آزمایشگاهی رو با سرعت و زمان کنترل شده میچرخونه.  این دستگاه ما روشن نمیشه پس به ترتیب از سر سیم و دوشاخی شروع به تست میکنیم تا قسمت معیوب رو پیدا کنیم . فیوزهای پشت دستگاه و سیم رو چک کردیم و سالم بود