علت خرابی گارو روشن نشدن است . بزارید قبلش این دستگاه رو معرفی کنم و بعد برم سراغ تعمیر اون. اگر فردی رو با خون ریزی در محل جراحت دست و پا بیارند برای اینکه بتونند در آن محل کار کنند باید رگ های فرد رو ببندند تا خون بند بیاد که این کار رو