دستگاه #پمپ_سرنگ مارک بی بروان مدل compact s روشن نمی شود . پس از بررسی کابل و فیوز دستگاه آن را باز کردیم   این دستگاه فقط به خاطر قطع شدن سیمی که از ورودی می آید خاموش شده و روشن نمی شود  آن را دوباره در محل خودش لحیم میکنیم و دستگاه درست شد