کیپد ، فلت ، سوکت  در این قسمت راجب کیپد ، فلت و سوکت صحبت میکنیم. نکات و راه حل های تعمیراتی بسیاری گفته می شود که حاصل چندین سال تجربه کار عملی است. لحیم سردی چیست و چگونه برخورد کنیم ؟  قلم نقره کجا در تعمیرات به کار می آید؟  جامپر زدن یعنی چه