دستگاه #نبولایزر با اعلام خرابی #روشن_نشدن به ما تحویل داده شد . دستگاه نبولایزر یا بخور سرد برای تولید بخار آب در دمای پایین مورد استفاده قرار می گیرد . طبق معمول ابتدا سیم و فیوز دستگاه را مورد بررسی قرار می دهیم . که این کار با تست بیزر انجام میشود . بعد از