دستگاه #الایزا_ریدر مدل state fax ایرادش داشتن ارور فشار و تولید فشار بیش از اندازه بود. یه ماسفت p ch (پی چنل) به شماره سریال irf9530 که یکی از شیر برقی ها رو درایو میکرد به همراه آی سی درایورش که uln2003 بود سوخته بودند . و شیر دائمی بسته بود و فشار کنترل نمیشد