برچسب: ایرانیان همگام

تعمیر نبولایزر

دستگاه #نبولایزر با اعلام خرابی #روشن_نشدن به ما تحویل داده شد . دستگاه نبولایزر یا بخور سرد برای تولید بخار آب در دمای پایین مورد استفاده قرار می گیرد . طبق معمول ابتدا سیم و فیوز دستگاه را مورد بررسی قرار می دهیم . که این کار با تست بیزر انجام میشود . بعد از

تعمیر پمپ تشک مواج

پمپ تشک مواج ایرانیان همگام خرابی : سلول ها تعویض نمی شود در دستگاه موتوری وجود دارد که وطیفه تعویض مسیر خروجی هوا را دارد این موتور به علت عمر بالا ممکن است که خراب شود . در این دستگاه موتور مورد نظر که در تصویر بعدی مشخص شده خراب شده بود که تعویض شد