🔰دستگاه #اتوکلاو_سریع رو اعلام خرابی کردند . پس از پایان سیکل کاری درب دستگاه باز نمیشه . دستگاه اتوکلاو جهت استریل ابزار پزشکی مورد استفاده قرار میگیرد .  ابتدا باید دستگاه را باز کنیم که برای این کار اول پیچ های پشتی و کناری رو باز میکنیم و سپس قاب رو به صورت ریلی میکشیم