برچسب: اتوکلاو سطلی

تعمیر اتوکلاو

به نام خدا  تعمیرات #اتوکلاو_سطلی  دستگاه با این شرح وضعیت که دما و فشار بالا رفته و پس از خاموش شدن دیگر روشن نمی شود برای تعمیرات آورده شده است .  مثل همیشه ابتدا فیوز ها ، کابل برق و دوشاخ را بررسی میکنیم که پس از مطمئن شدن از صحت آنها سراغ برد می

تعمیر اتوکلاو

به نام خدا اتوکلاو سطلی آزمایشگاهی علت خرابی : برق می آید اما کار نمی کند   دستگاه اتوکلاو سطلی آزمایشگاه برق تا پای تابلوی آن می آید اما روشن نمی شود و کار نمیکند . دستگاه به صورت دستی دیجیتال شده است و سنسور آب آن به صورت نرمالی اوپن (همیشه باز ) طراحی