دفترچه راهنمای تعمیرات یونیت دندانپزشکی دنتوس در این فایل نحوه نصب ، نکات نگهداری ، آموزش تعمیرات تجهیزات و سرویس یونیت دندانپزشکی دنتوس گفته شده است. این فایل به زبان فارسی است. و در 47 صفحه توسط شرکت سازنده یونیت تهیه شده است .