برچسب: آموزش تعمیرات تجهیزات دندانپزشکی

دوره جامع تعمیرات تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی (کد دو مشهد)

دوره تعمیرات تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی (مشهد آذر 96) دوره جامع آموزش تعمیرات در واقع تشکیل شده از دو دوره تعمیرات تجهیزات پزشکی و دوره تعمیرات تجهیزات دندانپزشکی می باشد. در این پست به بررسی دومین کد از 4 کد آموزشی برگزار شده در آذر 96 مشهد می پردازیم. کد دوم از جامع ترین دوره تعمیرات تجهیزات

دفترچه راهنمای یونیت دندانپزشکی دنتوس

دفترچه راهنمای تعمیرات یونیت دندانپزشکی دنتوس در این فایل نحوه نصب ، نکات نگهداری ، آموزش تعمیرات تجهیزات و سرویس یونیت دندانپزشکی دنتوس گفته شده است. این فایل به زبان فارسی است. و در 47 صفحه توسط شرکت سازنده یونیت تهیه شده است .