به نام خدا و عرض سلام خدمت  کاربران محترم گروه فنی مهندسی آرمد . یادگیری و آموزش نحوه عملکرد دیود بسیار مهم بوده و در تعمیرات برد الکترونیکی کمک حال شما خواهد بود. در این قسمت در مورد خانواده دیود ها صحبت میکنیم و بعد از آموزش تست دیود معمولی چندین نکته تعمیراتی را بررسی