ماه: ژانویه 2018

جلسه ششم از دوره آموزشی تعمیرات برد الکترونیک(آپدیت چهارم)

جلسه ششم : در فیلم این قسمت به صورت عملی تمامی نکات خانواده مقاومت ها هم به صورت مداری و هم به صورت روی برد بررسی خواهد شد . نکات خوبی راجب تعمیرات برد حرفه ای آموزش داده می شود و مکمل جزوات تعمیراتی تدریس شده خواهد بود .    . . . با سلام

جلسه نهم دوره آموزش تعمیرات برد به صورت مجازی

کیپد ، فلت ، سوکت  در این قسمت راجب کیپد ، فلت و سوکت صحبت میکنیم. نکات و راه حل های تعمیراتی بسیاری گفته می شود که حاصل چندین سال تجربه کار عملی است. لحیم سردی چیست و چگونه برخورد کنیم ؟  قلم نقره کجا در تعمیرات به کار می آید؟  جامپر زدن یعنی چه