ماه: دسامبر 2017

جلسه هشتم دوره مجازی تعمیرات برد الکترونیکی

خانواده ارتباط دهنده ها: این جلسه کلید در این جلسه راجب کلید و نکات تعمیراتی آن صحبت نمودیم . میکروسوئیچ ها و اهمیت آنها در امنیت تجهیزات و تعمیر آنها گفته شد. در صورت روشن نشدن دستگاه هایی مانند سانتریفیوژ و ... که نیاز به امنیت وجود دارد ابتدا چه قطعه ای بررسی شود؟  

آموزش تعمیر وارمر خون

وارمر خون که بعد از آزمون کنترل کیفی برچسب قرمز دریافت کرده بود. برای تعمیر و کالیبراسیون به ما تحویل داده شد . وارمر خون بیش از حد حرارت تولید میکند. وارمر دستگاهی است که خون را هم دمای بدن میکند تا آماده تزریق به بدن شود. ابتدا باید دستگاه را باز کنیم دستگاه برای

دوره جامع تعمیرات تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی (کد دو مشهد)

دوره تعمیرات تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی (مشهد آذر 96) دوره جامع آموزش تعمیرات در واقع تشکیل شده از دو دوره تعمیرات تجهیزات پزشکی و دوره تعمیرات تجهیزات دندانپزشکی می باشد. در این پست به بررسی دومین کد از 4 کد آموزشی برگزار شده در آذر 96 مشهد می پردازیم. کد دوم از جامع ترین دوره تعمیرات تجهیزات